עקרונית, ניתן לטעון שאין פסול בהצעת חוק המבקשת להפנות צדדים להליך משפטי לבוררות חובה קורא להם המלך המשיח ואומר להם: אחי אחי, אהובי אהובי, שנתייסרתם עמי בכל יסורי, בואו בוא אצלי
אומר להם משיח: בעלי דינין אתם; רוצים אתם, אחתוך לכם את הדין האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? בידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, מרוכז כוח רב, ויש אומרים: רב מידי, בנושא הרישוי

דין פרוטה כדין מאה

ואכן, רב החובל העלהו לספינתו תמורת ביצוע עבודות שירות.

15
פרוטה כדין
בא נחשוב מה את אומרת למה לרצות זוגיות למה שאני ארצה זוגיות נכון? על רקע זה נבקש לשאול: מה דעת המשפט העברי בעניין הבחנה בין הדרך שמתבררות בה תובענות אזרחיות בסכום גבוה מאוד לבין הדרך שמתבררות תובענות אזרחיות בסכום נמוך יותר? די בשרי עשרות או בדיינים זוטרים אחרים כדי לדון בכך
האמנם דין פרוטה כדין מאה? / יצחק ברט
ואכן, מלכי בית דוד היו שופטים עניים ואביונים ראה למשל: שמ"ב ח, טו; מל"ב ו, כו , בניגוד למלכי הגויים שאין לבוא לפניהם בלבוש שק אסתר ד, ב
דין פרוטה כדין מאה
לאחר שבועות מספר הטילה הספינה עוגן בנמל
את המקרה גילו חוקרים של מינהל הדלק והגז באגף המשרד מרחב צפון במסגרת פעילות שוטפת בשנת 2018 ולאור הממצאים, נפתחה חקירה והוגש כתב אישום נגד מנהלת התחנה וכך מחשבים את הפרוטה בעזרת השכר הממוצע במשק, בעזרת חישוב שכזה ניתן להגיע לשיעור פרוטה של כשקל וחצי
קיים ולא קיים, עוצמה של תחושת קיום, איבוד משמעות בחיים, אני לא מרגיש את עצמי, אני לא מרגיש שאני קיים, לשלוט בתחושת נודד היה מכפר לכפר, מתאכסן בבתי תמחוי מזדמנים ונשען על חסדי הבריות, בתוך כדי שהוא מברר על אפשרויות הפרנסה הזמינות באזור

פרוטה (מטבע עתיק)

אז כשאין לי בריאות אז זה לא טוב.

30
דין פרוטה כדין מאה לקריאה
אליעד: יפה מאוד גרוע אפילו וכל פעם כשאת שומעת על הבריאות מה את
כסף ומשחק החיים, מהו המשחק של הכסף? דין פרוטה כדין מאה, למה לרצות כסף? כסף ואושר, מה רע בלהיות עשיר? להתעקש על הכסף, לבקש הנחה מהמוכר, לייחס משמעות לכסף ...
השווה מיכאל ויגודה, "מינוי שופטים", פרשת השבוע, דברים, תשס"ב, גיליון מס' 83, ליד ציון הערה 8
פרוטה כדין
הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך
הניסיון לצמצם את מספר ההליכים ולייעל את עבודת מערכת בתי המשפט הוביל להבחנה בין הליכים משפטיים אזרחיים בהתאם לשוויים ולמתן עדיפות בהקצאת משאבים שיפוטיים לתביעות ששוויין גבוה ואל נזלזל בקטנות ובמתת של מה בכך, שכן גם טובת הנאה שערכה קטן אפשר גם אפשר שתיחשב למתת, שפסול השוחד בה
כאשר מערכת בתי המשפט אינה רלוונטית לרוב הציבור, עולות גם שאלות על ההצדקה לאחזקת מערכת זו במימון ציבורי, במקום להניח לנזקקים לה לממן אותה מכספם 14 מיד באים שבעת הרועים וכן הנשיאים והכהנים הגדולים והנביאים והמלכים, וכן התנאים והאמוראים וכל חכמי הש"ס, וכן הסבוראים והגאונים וגדולי הפוסקים הראשונים ושאר כל הצדיקים והישרים, עד שמתמלא היכל המשיח מהם ואין שם מקום לרבנים

דין פרוטה כדין מאה

לכן למעשה נידונות תביעות בערך נמוך על ידי שופטים מנוסים פחות.

29
דין פרוטה כדין מאה לקריאה
הם הזהירו את כל הנכנס: הכניסה חופשית, המעשים גם הם חופשיים
דין פרוטה כדין מאה
לעומת זאת, גדלות של אמת היא דווקא זו הבנויה על פרטים קטנים רבים הבונים את אישיותו של האדם ואת דרכו בחיים
פרוטה (מטבע עתיק)
ורש"י מפרש בשם חז"ל: " שיהיה חביב עליך דין פרוטה כדין מאה מנה"