במרובע סכום כל הזוויות הוא 360 על פי הביטוי בתוך הln בפונקציה הנתונה: e x-b 2 + 1 ניתן לראות שהביטוי גדול מ1 הוסיפו ל1 גודל חיובי לכן, בתחום זה פונקציית ln תמיד תהיה גדולה שווה ל-0
הצעה לפתרון בגרות קיץ 2020 שאלון 582 מכיוון שהישר QM נמצא על הרדיוס לנקודת ההשקה, הוא מאונך למשיק

פתרון בגרות במתמטיקה קיץ 2020 שאלון 582

נמצא את משוואת המעגל החוסם: אם נחבר את הקטע MO, נראה שנשענות עליו זוויות בנות 90 מעלות לכן MO הוא קוטר המעגל ונקודת המרכז נמצאת על אמצע הקטע.

פתרון בגרות במתמטיקה קיץ 2020 שאלון 582
לכן סכום הזוויות הנותרות QMP, QOP הוא 180
פתרון בגרות במתמטיקה קיץ 2020 שאלון 582
הוקטורים KB,KC אינם תלויים ליניארית, כך שהם קובעים את המישור KBC
פתרון בגרות במתמטיקה קיץ 2020 שאלון 582
KP היא קומבינציה ליניארית של KC,KB
לכן מכפלת השיפועים של הישרים היא 1- נבדוק האם במקרה זה הפונקציה יורדת או עולה על ידי הנגזרת: כל האיברים בנגזרת חיוביים ולכן הפונקציה עולה
נתון שאורכו גדול פי 2 מאורך 'KA סעיף א' על מנת להביע את וקטור AM, נחפש מסלול של וקטורים המחבר בין נקודה A לM ונחבר את חלקיו

פתרון בגרות במתמטיקה קיץ 2020 שאלון 582

.

13
פתרון בגרות במתמטיקה קיץ 2020 שאלון 582
סעיף ג' 3 מציאת נקודות הקיצון: נגזור ונשווה ל-0
פתרון בגרות במתמטיקה קיץ 2020 שאלון 582
מכאן: P 2,0 אורך הרדיוס PM הוא 6
פתרון בגרות במתמטיקה קיץ 2020 שאלון 582
נמצא את משוואת הישר QM ונשווה ביניהם