מדערציילט אויף איינע פון די ליווישע ראשי ישיבות איך מיין הגר״ח אז ער פלעגט איבערקוקן אלע בריוון פארן איבערגעבן פאר די תלמידי הישיבה איין מאל איז אנגעקומען א בריוו פאר איינע פון די לומדי הישיבה אז זיין ווייב האט געבוירן א קינד למז״ט יערסלוב האט געשריבן: חרם דרבנו גרשום חרם דרבנו גרשום
משפחתו אחיו, כפי הנראה צעיר ממנו, היה רבי , חכם גדול ומחבר "אלפא ביתא דר' מכיר", מילים ל חרם דרבנו גרשום שלא לקרוא מכתבי חברו שלא מדעתו

רבנו גרשום

.

24
חרם דרבינו גרשם
חרם דרבינו גרשם
הבעל מחויב לספק לאשתו שאר כסות ועונה, ומובן שככל שירבה לו נשים כן יקשה עליו לעמוד במחויבות זו
רבנו גרשום
בקרב תקנה זאת לא התקבלה מעולם, ויוצאי העדה המשיכו ב גם לאחר עלייתם לארץ ישראל
גם שנת פטירתו המדויקת שנויה במחלוקת תקנותיו והשפעתן ערך מורחב — "חרם דרבנו גרשום" הפך למושג מפורסם בדיני אישות, אף כי אינו מוזכר כמעט בקרב תלמידיו ותלמידי תלמידיו
שלא לקרוע מספר על מנת לכתוב עליו תלמידיו וממשיכי דרכו ידועים ארבעה תלמידים מובהקים של רגמ"ה : רבי , רבי , רבי ורבי

רבנו גרשום

.

27
רבנו גרשום
ביוגרפיה נולד לרבי יהודה אותו הוא מזכיר פעמים רבות בתשובותיו, ובפזמונים שונים
חרם דרבנו גרשום
לא ידוע על משרה רשמית בה החזיק אביו
חרם דרבינו גרשם
בנוגע למספר תקנות ישנן מחלוקות רבות נראה שתקנותיו של רבנו גרשום נעשו בכינוס של קהילות גרמניה, וכי רבנו גרשום לא התכוון מתחילה שתקנותיו תחייבנה את כל הדורות ואת כל הזמנים ורק מתוקף קבלת הקהילות על עצמן תקנות אלו, הן נחשבות כחובה בתקופתו של רבנו גרשום וביוזמתו, התאספו רבים מקהילות אשכנז וראשיה על מנת לתקן תקנות דתיות הנוגעות לחיי החברה והמשפחה