בחינת ההסמכה בעריכת דין מועד קיץ 2021 תתקיים ביום שלישי הקרוב אחרי הקמתה, ייסד עו"ד , בשם "לשכת עורכי דין"
עו"ד העיד על כך: "ראיתי את הבחינות של לשכת עורכי הדין כיום על פי סעיף זה, הלשכה תרשום מתמחים ותפקח על תקופות ההתמחות, תסמיך עורכי דין באמצעות קבלתם כחברים בה, ותקיים לחברי לשכה ומתמחים "שיפוט משמעת" בהתאם לחוק

2,739 מתמחים ייגשו לבחינות לשכת השבוע; 76% למדו במכללות

מחוז השיפוט השישי, מחוז מרכז, לא הוכר מבחינת הלשכה כמחוז נפרד והוא חלק ממחוז תל אביב, המחוז הגדול והחזק ביותר.

21
בחינת לשכת עורכי הדין: 53% עברו, בוגרי העברית ובר אילן בראש
בית הדין כפוף לכללי האתיקה של הלשכה ולחוקי מדינת ישראל
כמחצית מהנבחנים במועד החורף של בחינות לשכת עורכי הדין עברו אותן
לאחר דיון בעררים והשגות שהוגשו על ידי נבחנים בבחינות הלשכה של עורכי הדין שנערכה בסוף אוגוסט — שיעור המעבר הכללי עלה מ-34% ל-55%
בחינת לשכת עורכי הדין: 53% עברו, בוגרי העברית ובר אילן בראש
הלשכה רשאית שלא לרשום מועמד כמתמחה או לא לקבל אותו בתור חבר בלשכה
אני מאחל הצלחה רבה לכל הנבחנות והנבחנים, ומצפה לראותם בקרוב במשפחת עורכי הדין בישראל" כמה שנים לאחר הקמתה החל בתפקידו כמנהל הכללי של הלשכה ושימש בתפקיד זה 43 שנים
לאחר הבחינה נשמעו תלונות רבות על ידי נבחנים שהיא היתה קשה בצורה יוצאת דופן בעקבות זאת, שיעור העוברים את הבחינה מתוך אלה שנבחנו לראשונה עלה מ-47% ל-69%

מעל ל

לבחינה ניגשים השבוע 2,739 נבחנים, מהם כמחצית נשים 51% - 1,402; ו-1,337 גברים 49%.

15
בחינת לשכת עורכי הדין: 53% עברו, בוגרי העברית ובר אילן בראש
לשכת עורכי הדין בישראל
כמו כן, מרותו של בית הדין המשמעתי הפועל במסגרתה של לשכת עורכי הדין חלה גם על מתמחים ולא רק על חברים שהוסמכו זה מכבר כעורכי דין
לשכת עורכי הדין
סעיף 2 לחוק לשכת עורכי הדין קובע את התפקידים אשר מוטלים על הלשכה מבחינת עמידה בהגשמת המטרות שלשמן היא הוקמה
בחלוקת הנבחנים בין תלמידי מכללות לתלמידי אוניברסיטאות נשמר היתרון המוחלט למכללות - 76% אחוז מהנבחנים 2,091 למדו במכללות, בעוד רק 16% מהם 441 למדו באוניברסיטאות בישראל ביקורת אחרת נוגעת לכך שאין פיקוח חיצוני מובנה על עורכי הדין ועל הלשכה עצמה, כיוון שוועדת האתיקה ובתי הדין המשמעתיים הם מוסדות פנימיים של הלשכה הדיינים הם עורכי דין חברי הלשכה
חוק לשכת עורכי הדין, תוקן כך שהוציא מידי הלשכה את המעורבות בחיבור הבחינה, והטיל את מלאכת חיבור הבחינה על ועדה בוחנת שממונה על ידי שר המשפטים בדיקה אחרונה ב-5 ביולי 2018

2,739 מתמחים ייגשו לבחינות לשכת השבוע; 76% למדו במכללות

אחריה נמצאת אוניברסיטת בר אילן עם 92% מבוגריה שעברו עם ציון ממוצע של 70.

24
לשכת עורכי הדין בישראל
כמו כן, במידה והמועמד לחברות מבצע עבירת משמעת כלשהי, בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין רשאי לפעול כנגדו על ידי אזהרה, נזיפה ופסילה לקבלת חברות בלשכה
לשכת עורכי הדין בישראל
סך הכול נבחנו במועד זה 2,835 מתמחים כך שכעת עוד כ-600 נבחנים התבשרו שעברו את הבחינה
בעקבות הערעור לעליון
יתר הנבחנים למדו במוסדות מחוץ לישראל