הנר הימני יהיה תמיד האחרון להדלקה הברכה הראשונה: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה"
בפעם הראשונה שמדליקים השנה, מברכים שלוש ברכות הנרות צריכים לדלוק לפחות חצי שעה לאחר צאת הכוכבים

איך מדליקים נרות חנוכה?

כרות קומה ברוש בקש, אגגי בן המדתא, ונהיתה לו למוקש, וגאוותו נשבתה.

5
איפה מדליקים נרות חנוכה
אסור ליהנות מאורם של הנרות ואסור להדליק נר מנר אחר
איך מדליקים נרות חנוכה?
לעת תכין מטבח מצר המנבח
איך מדליקים נרות חנוכה?
אך מהן בדיוק הברכות שצריך לברך לפני שמדליקים את הנרות, מאיזה כיוון מתחילים להדליק את הנרות ובאיזו שעה מדליקים אותם? מציבים את החנוכיה בטפח הסמוך לפתח בבית מבחוץ או מבפנים
מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח, תיכון בית תפילתי, ושם תודה נזבח לעת תכין מטבח מצר המנבח
את הנרות מציבים בימין החנוכייה ראש ימיני נשאת, ואויב שמו מחית — רוב בניו וקנייניו על העץ תלית

איך מדליקים נרות חנוכה?

הנה כמה מהלכות החג, כפי שמפרסם ארגון חב"ד.

2
איפה מדליקים נרות חנוכה
את הנרות מציבים בימין החנוכייה
איך מדליקים נרות חנוכה?
אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח
איפה מדליקים נרות חנוכה
הנר הימני יהיה תמיד האחרון להדלקה
ראש ימיני נשאת, ואויב שמו מחית — רוב בניו וקנייניו על העץ תלית ביום הראשון נר אחד, בשני שניים עד שבשמיני — שמונה נרות
הברכה הראשונה: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה" דביר קדשו הביאני, וגם שם לא שקטתי, ובא נוגש והגלני, כי זרים עבדתי

איך מדליקים נרות חנוכה?

זמן הדלקת הנרות הוא שקיעת החמה, ואם לא הספקתם בשקיעה, אפשר להדליק במשך כל הלילה.

14
איך מדליקים נרות חנוכה? המדריך המלא
מצווה מן המובחר להדליק בשמן-זית ובפתילות
איך מדליקים נרות חנוכה?
ה'שמש' צריך לעמוד מעל שאר הנרות
איך מדליקים נרות חנוכה? המדריך המלא
אסור ליהנות מאורם של הנרות ואסור להדליק נר מנר אחר