לזכרו, ולאות אבלות על הירצחו המסמל את חורבנו המוחלט של היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת בית המקדש הראשון, מציינים את , ב צום גדליה הוא יום תענית ציבור לכל פרטיה
ב לפי שעיקר דין הכללי של ראש השנה קשור וודאי לגלות וגאולה ומיתת גדליה הוא סיבת תכלית הגלות בבית ראשון בעקבות הירצחו ברחו תושבים רבים מיהודה ל, ולפי מקורות במסורת היהודית פסק אז כליל היישוב היהודי בארץ עד ל

זמני צום גדליה

לאחר רצח גדליה לא הייתה ריבונות יהודית בארץ ישראל במשך 70 שנים.

30
זמני כניסת ויציאת צום גדליה 2020
הבבלים החריבו כליל את ירושלים, והגלו את אצולת העם ל התאוריה המקובלת סוברת שרק ה הוגלתה, עקב הקושי להעביר המוני אדם למרחק כה רב, והעובדה שהבבלים לא נהגו להגלות קהילות שלמות
זמני כניסת ויציאת צום גדליה בן אחיקם ברחבי הארץ והעולם
גדליהו נרצח בידי פחות מחודשיים מאז מונה לתפקידו; יש האומרים שנרצח ב , ויש אומרים ב
גדליהו בן אחיקם
צום גדליה נקבע לציון רצח , נציב בימים שלאחר חורבן , בתחילת
ניתן להניח שמסע זה והגליית היהודים בשנה זו היו תגובה של ממלכת בבל על רצח גדליהו הוא הוזהר על הצפוי להתרחש מפי נאמניו, מפקד הצבא ואנשיו, שהזהירו אותו מפני ישמעאל
אחרון , נמלט לערבות , אך נתפס שם על ידי הבבלים והוגלה לבבל במידה והצום נופל על שבת, הוא נדחה ליום ראשון שלאחר מכן — ד' תשרי

זמני צום גדליה

גדליה אסף והנהיג את כל פליטי החורבן, ושכנע את יושבי יהודה לאסוף את היבולים, ואף קיבל גיבוי מירמיהו הנביא שהצטרף אליו למצפה.

21
לוח חגים ומועדים לשנת 2020
הנשארים בבנימין וביהודה, וכן אלו שניצלו מידי ישמעאל, יראו מפני נקמת הבבלים ונמלטו
זמני כניסת ויציאת צום גדליה 2020
ירושלים — 18:59 תל אביב — 18:57 חיפה — 18:58 באר שבע — 18:59 למה צמים את צום גדליה? ככל הנראה, הבבלים לא שינו מעיקרה את החלוקה המנהלית של ארץ ישראל כפי שנקבעה על ידי שליטי
זמני צום גדליה
אין לשטוף את הפה ולצחצח את השיניים