מי שבעל מום או מחלה וכתוצאה מכך הוא אינו יכול לבחור לבד, יכול להביא מלווה שהוא אינו עובד או מנהל של בית אבות או מוסד אחר בו שוהה המצביע בית המשפט נעתר לבקשתו של האב לאחר דיון מעמיק בסוגיה זו
אין ספק שחלוף הזמן נוטל מן הבקשה את עוקצה ומשנה את נקודת האיזון בין האינטרסים והזכויות של הצדדים בזיקה לקטינים הנושאים יכולים להיות בענייני חברה וקהילה, עניינים כלכליים, ענייני תרבות, ענייני ביטחון, דיור ומגורים, השכלה, פיתוח עסקים ועוד

חובת בידוד ביתי בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה (הליך)

עמוד האש שלפני המחנה — טובת הקטינים העיקרון המנחה את בית המשפט בבואו להכריע במחלוקות מעין זו שלפנינו בבחינת עמוד האש שלפני המחנה היא טובת הקטינים, טובת הילדים וזאת בלבד.

2
נבו
זוהי התנהלות בלתי תקינה על פי כל מבחן ובית המשפט לא נתן לכך גושפנקא כלשהי
הקלות בבידוד או ביטולו
עוד קובע בית המשפט כי באחריות האם לקחת את הקטינים מבית האב ולהשיבם לשם
הקלות בבידוד או ביטולו
הוועדה המקצועית תהיה רשאית לדרוש מן המתמחה לחזור על תקופת התמחות שביצע או חלקה
משתי סיבות עיקריות: הראשונה היא אבטחה והשניה היא תצוגה תקינה של אתרים כל הורה שלטענתו נעשה שינוי חד צדדי — צריך למהר ולפנות לפתחו של בית המשפט ולא להשתהות או להתמהמה
התנהלות האב וחלוף הזמן מאז המעבר ועד הגשת הבקשה אינם עולים בקנה אחד עם טענותיו לפיהן המעבר בוצע בהעדר הסכמה שלו קלפי נגישה כוללת פתחים נגישים ברוחב 80 ס"מ לחדר הקלפי, 2 חניות נכים מסומנות, שבילים ודרכי גישה מיוחדים ועוד

אתר המתמחים

לא באמת משנה באיזה "מותג" בוחרים למשל: Google Chrome או Firefox אבל חשוב שתמיד תהיה מותקנת גרסה עדכנית של הדפדפן.

שינוי והעתקת מקום מגורים בניגוד להסכמת ההורה השני
יום שבתון יום הבחירות הוא יום שבתון — כלומר יום זה מורכז כיום שבו לא עובדים
שינוי מקום או גודל של תרשים
אין בסיוע משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו
בחירות 2021
על ההבדל בין צו מניעה לבין צו עשה שבדיעבד ישנו הבדל משמעותי בין בקשה למתן צו מניעה אשר תכליתה למנוע העתקת מקום מגורי הקטינים טרם נעשה מעשה כזה ובין בקשה להשבתם אל מקום מושבם הרגיל, אשר מוגשת תוך ימים או שבועות אחדים לאחר שנעשה שינוי במקום מושבם הרגיל