בכדי לבקש לבטל או לערער על דוח חניה בפתח תקווה בקשה לביטול תשלום קנס חניה עליכם לשלוח בקשה לעיריית פתח תקווה טרם עברו 30 ימים מאז קבלת הדוח

בקשה לביטול או ערעור על דוח חניה בעיריית פתח תקווה

.

5
בקשה לביטול או ערעור על דוח חניה בעיריית פתח תקווה
בקשה לביטול או ערעור על דוח חניה בעיריית פתח תקווה
בקשה לביטול או ערעור על דוח חניה בעיריית פתח תקווה

בקשה לביטול או ערעור על דוח חניה בעיריית פתח תקווה

.

21
בקשה לביטול או ערעור על דוח חניה בעיריית פתח תקווה
בקשה לביטול או ערעור על דוח חניה בעיריית פתח תקווה
בקשה לביטול או ערעור על דוח חניה בעיריית פתח תקווה