מודל זה נוסה עד כה על עכברים בלבד למד ב בחיפה והיה חניך ב
גילה מאות של , לרבות 77 מיני ב, שהיוו בסיס לפיתוח " המלח" בעולם כחלק מהמלחמה ברעב Pipid frogs from the early Cretaceous of Israel and pipid evolution

אביתר נבו

במסגרת מחצבי ישראל מיפה נבו את ה של ב-1953, את ה של , וה ב.

18
אשכול נבו
Evolutionary theory and processes of active speciation and adaptive radiation in subterranean mole rats, Spalax ehrenbergi superspecies in Israel
אשכול נבו
לדעתו של נבו, המאגר הוא בעל פוטנציאל גדול מאוד להרחבת החקלאות המלוחה ב, ו, ולהגדלת המזון והפחתת הרעב בעולם, זאת במקביל למאגרים הגנטיים של דגני הבר וחסת הבר
אשכול נבו
נתגלו מספר רב של חדשות שנבעו מהקרינה האטומית והראו את הקשר ל
ספר הפטריות הרפואיות עוסק בערך התזונתי של פטריות, בערכן הרפואי, ומתאר מגוון פטריות רפואיות Cyclical environmental changes as a factor maintaining genetic polymorphism
אבולוציה של היונקים התת-קרקעיים מאז הסוואניזציה של כדור הארץ בסוף תקופת ה לפני כ-40 מיליון שנה , התאמתם המולטי דיסציפלינרית לסביבה התת-קרקעית, והיווצרות המינים החדשים מתחת לקרקע In: Barley: Genetics, Molecular Biology and Biotechnology, Shewry, P

אשכול נבו

אביתר נבו, יחד עם עמיתיו הפרופסורים ו, הקים ב את החוג לביולוגיה ולימד שם בשנים 1952—1963.

אשכול נבו
המדרון ה"אירופי" מכוסה בחורש צפוף של ו ועשיר ב הזקוקים ללחות לרבייתם, בעוד המדרון ה"אפריקאי" , עשיר במינים יבשתיים ורמת השונות הגנטית עליו בחלבונים וב רבה יותר; הדבר נובע מהיות המדרון הדרומי הטרוגני יותר אקולוגית ובעל עקה אקולוגית חזקה, מאשר המדרון ה"אירופי"
נט המשפט
Morphological Traits of Ganoderma lucidum Complex Highlighting G
נבו הוצאה לאור
Chon on nutrition and medicin
Families: Buprestidae, Carabidae, Cerambycidae, Glaphyridae, Hybosoridae, Hydrophilidae, Lucanidae, Scarabaeidae, Tenebrionidae and Trogidae נבו היה נשוי לשרה שניידר והוא אב לשניים: בן, , שנהרג בקרבות ; ובת, , אמנית ב"קרקס העכשווי" המתגוררת ב
Koeltz Scientific Books Konigstein Germany Fungal Life in the Dead Sea

אשכול נבו

ב-1956 השתתף במיפוי הגאולוגי של.

28
אשכול נבו
הגן ליצירת HOG והועבר באמצעות ל ולצמח Arobidopis והעלה את העמידות למליחות ועקות אחרות קור, חום, הפשרה ואוקסידנטים
אשכול נבו
Biodiversity of Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel: Soil Microfungi of Israel
אביתר נבו
Kyiv-Haifa: Peledfus Publishing House, Haifa, Israel