שפירא לקח לידיו את המפעל, שנקרא
בתוקף תפקידו כראש ישיבת מרכז הרב, הפך הרב שפירא יחד עם הרב אליהו למנהיג הציבור הדתי לאומי, שמרבית רבניו נשמעו להוראותיו והדרכותיו הנוקטים למעשה כפי מה שפסקו להם רבנים שלא הגיעו לדרגת הוראה בנושאים אלה, אינם בגדר שוגגים ועתידים גם הם ליתן את הדין

אברהם שפירא (זקן השומרים)

דומים האי גבראי כאילו לא טעמו טעם מוסר מעולם, וזה בא כתוצאה של תסביך רוחני כלפי הישיבה שאכ״מ לבאר באריכות.

14
הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא
המרפסת הקדמית הייתה מוגבהת, ודרך שביל לאורך הגינה עלו
בית אברהם שפירא
אצל הרצי"ה ארץ ישראל נבע מתוך אמונה גדולה בתורה, וקיום דברי הנביאים, הוא זכה לראות מרחוק את המתחולל פה בארץ, והאמין כי עצת ד' היא תקום
אברהם אלקנה כהנא שפירא
בד בבד עם עבודתו הרוחנית והחינוכית, והעבודה במטעי הקיבוץ, בשנים 1968 — 1991 שימש חבר מערכת "" ב
בימים של גבוה על ייבוא שטיחים מחו"ל — תשלובת השטיחים כרמל הייתה בעלת השליטה הכמעט מלאה בשוק השטיחים בישראל עם זאת, הדגיש את חשיבותה וקדושתה של , על אף הנסיגות והפינויים, וסבר כי יש להמשיך ולומר ב וכן התנגד לשינויים ב
בראש חובבי ציון היו רבנים הוא הדגיש בפני תלמידיו פעמים רבות את דברי ה בהקדמתו למשנה תורה, בהם הוא מפרט את השתלשלות התורה והעברתה מדור לדור

הגביר

.

18
אברהם שפירא (פצ'י)
לא היה אדם גדול שמרכז את שני הדברים יחד
אברהם שפירא (פצ'י)
מצוה זו שעל מקיימה נאמר: 'בורי כח עושי דברו' — היא באותם שיש להם קרקע ואינם עובדים בשביעית, ואינך גם 'נטפל לעושי מצות', כמו מי שקונה תוצרת של שומרי שביעית מאוצר בי״ד
אברהם שפירא
ער האט חתונה געהאט מיט פנינה, שוועסטער פון הרב שלום נתן רענן, איידעם פון הרב
ספיר אמר לו אז :״יש לך ראש טוב בין השאר יזם את מפעל "" — פירוש מדעי-היסטורי למקרא, והיה מרכז המערכת שלו בשנים 1981 — 1989
גדולי התורה באותה תקופה, כמו ה ו התכתבו איתו הרב זצ״ל היה גדול בכל שעות היום, ובכל שעות הלילה, במשך כל ימות השנה כולם

אברהם שפירא (זקן השומרים)

הבית הכיל 2 מרפסות, קדמית ואחורית.

9
הגביר
נשא לאישה את פנינה פערל בת הרב יעקב אלעזר הירשוביץ, אחות , חתנו של
Avraham Shapira
אך בדרך־כלל בגיל הזה, הקטן הצעיר הזה, צריך להתגדל בתורה יותר מבשאר החיים, וישלים את זה לימודי ההול בשנים הבאות
אברהם אלקנה כהנא שפירא