15 ;box-shadow:0 2px 10px 0 rgba 0,0,0, 25 ;box-shadow:0 8px 18px 0 rgba 0,0,0,
1 ;box-shadow:0 2px 20px 0 rgba 0,0,0, 1 ;box-shadow:0 3px 15px 0 rgba 0,0,0,

בחן את עצמך: כמה טוב אתה מכיר את המוצרים של איקאה?

1 ;box-shadow:0 2px 20px 0 rgba 0,0,0,.

21
בחן את עצמך: כמה טוב אתה מכיר את המוצרים של איקאה?
25 ;box-shadow:0 12px 18px 0 rgba 0,0,0,
קבל שידה איקאה מפורשת במחירים ידידותיים
קבל שידה איקאה מפורשת במחירים ידידותיים
25 ;box-shadow:0 12px 18px 0 rgba 0,0,0,
25 ;box-shadow:0 8px 18px 0 rgba 0,0,0, 25 ;box-shadow:0 8px 18px 0 rgba 0,0,0,
2 ;box-shadow:0 5px 20px 0 rgba 0,0,0, 25 ;box-shadow:0 12px 18px 0 rgba 0,0,0,

קטנות אך מלאות חשיבות: שידות לצד המיטה

2s ease-in-out;background-color: fff;-webkit-box-shadow:0 2px 10px 0 rgba 0,0,0,.

11
קבל שידה איקאה מפורשת במחירים ידידותיים
2 ;box-shadow:0 5px 10px 0 rgba 0,0,0,
האקרים מקומיים: הישראלים שמשדרגים את המוצרים של איקאה
2 ;box-shadow:0 5px 20px 0 rgba 0,0,0,
עיצוב הבית עם איקאה
1 ;box-shadow:0 2px 20px 0 rgba 0,0,0,
25 ;box-shadow:0 8px 18px 0 rgba 0,0,0, 25 ;box-shadow:0 12px 18px 0 rgba 0,0,0,
25 ;box-shadow:0 8px 18px 0 rgba 0,0,0, 25 ;box-shadow:0 12px 18px 0 rgba 0,0,0,

בחן את עצמך: כמה טוב אתה מכיר את המוצרים של איקאה?

25 ;box-shadow:0 8px 18px 0 rgba 0,0,0,.

26
עיצוב הבית עם איקאה
25 ;box-shadow:0 12px 18px 0 rgba 0,0,0,
קבל שידה איקאה מפורשת במחירים ידידותיים
1 ;box-shadow:0 2px 20px 0 rgba 0,0,0,
עיצוב הבית עם איקאה
25 ;box-shadow:0 8px 18px 0 rgba 0,0,0,