על העוסק לעמוד בשני תנאים שעוסקים בכמות הזמן אותה הוא משקיע בעסק ובהיקף ההכנסות החודשיות הממוצע שלו, כדי להחשב כעצמאי שמחזיק בקרן השתלמות לעצמאים אחרי מועד ההטבות החדשות ב-2017, הטבת המס ניתנת עד מקסימום של 4
הטבת מס נוספת כוללת פטור ממס על רווחי ההון שצברה הקרן, במידה והכספים נמשכים לאחר שש שנים ויותר מיום פתיחת הקרן, או לאחר שלוש שנות ותק לצורך מימון השתלמות או לימודים, או במקרה של משיכת הכספים על ידי גבר מעל גיל 67 או אישה מעל גיל 62 חברה זו תדאג להעברת הכספים מהקרן המקורית אל הקרן החדשה

קרן השתלמות (זכות)

עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חיסכון פטור ממס גרידא, שבמקרים רבים אינו משמש כלל להשתלמות.

13
משיכת קרן השתלמות לפני הזמן
בחוק קופות הגמל, "קרן השתלמות" מוגדרת כ"קופת גמל המיועדת לתשלום דמי השתלמות לעובדים, לעצמאים, לחברי קיבוץ, לחברי מושב שיתופי או למוטבים שלהם"
קרן השתלמות
לעצמאיים שאין מעליהם מעסיק — איך קרן השתלמות מנוהלת? עבור עצמאים, הטבת המס ניתנת להפקדה בסך של עד 7% מ ועד תקרה של 265,000 ש"ח בשנה סכום הפקדה מקסימלי של 18,600 ש"ח
קרן השתלמות (זכות)
אם העובד משך את הכספי לפני המועדים הנ"ל, יחויבו הרווחים במס הכנסה לפי מדרגת המס שחלה על העובד בעת המשיכה
ראשית, חשוב להבין כי מאחר ואין לכם מעסיק — אתם מפקידים את הכסף לקרן ההשתלמות לבדכם, אין חלוקה בין עוסק למעסיק אילו הטבות או רווחים מצפים לעצמאי שפותח קרן השתלמות? כלומר אם התחלתם לחסוך בחודש ספטמבר 2020, הקרן תהפוך לנזילה ב- 1 לאוקטובר 2026
מורים היוצאים לשבתון זכאים לסל שבתון, שאינו מוגבל לגובה הסכום שנצבר לרשותם לצורך משיכת הכספים, עליו לפעול כפי שפורט למעלה

משיכת קרן השתלמות לפני הזמן

יעמדו בפניכם מספר מסלולים אפשריים עבור קרן ההשתלמות שלכם, עבור רוב העצמאיים קרן מנוהלת צמודה למדדים, בעלת פיזור נרחב וסיכון נמוך, היא אפשרות טובה וסטנדרטית.

4
קרן השתלמות
על העצמאי לעסוק באופן פעיל בתחום העסק העצמאי שלו לפחות 20 שעות בשבוע, והכנסתו החודשית צריכה להיות לפחות חצי מהשכר הממוצע במשק
קרן השתלמות (זכות)
עובד שלא ימסור למעסיקו פרטים על קרן ההשתלמות שבה בחר או לא ימלא את המסמכים הנדרשים עלול לגרום לעיכובים בהפרשות לקרן ההשתלמות ואם בינתיים חלפה שנת המס, לא ניתן יהיה להפקיד עבורו רטרואקטיבית
קרן השתלמות לעצמאים: האם כדאי לפתוח קרן כזאת
כלומר ניתן לקבל פטור מלא על הרווחים הצטברו בקרן כשכיר בגין הפקדות שלא עלו על התקרה לשכיר ושהופקדו בהתאם ובנוסף ליהנות מפטור על הרווחים שהצטברו בקרן כעצמאי בגין הפקדות שלא עלו על התקרה לעצמאי - 18,480 ש"ח נכון ל-2021 וזאת בלי קשר לגובה ההכנסה החייבת כעצמאי