הרישום בפנקסי הזכויות, לגבי מקרקעין מוסדרים, מהווה על פי החוק ראייה חותכת לתוכנו בסמכותם השיפוטית של המפקחים על רישום המקרקעין לדון ולפסוק בסכסוכים בין בעלי דירות בבתים משותפים ובדיונים בסכסוך
סמכויות המפקחים מקבילות לסמכויות שופטים ב לשכת רישום מקרקעין אחראית על ניהול פנקסי המקרקעין ותיקי הפעולה המכילים את אוסף התעודות והמסמכים ששימשו יסוד לרישום

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין

סמכויות נוספות של המפקח על רישום מקרקעין שניתן לכנותן מעין שיפוטיות, הן להורות על רישום ראשון, תיקון רישום שטח וחידוש רישום מקרקעין שרישומם הושמד או טושטש.

23
באשדוד לא צריך להגיע לעירייה בשביל הטאבו
בראש הרשות עומד הממונה על המרשם, האחראי, יחד עם צוות העובדים בהנהלת הרשות, להפעלתן התקינה של כל לשכות הרשות בכל תחומי אחריותן המנהלית והמשפטית
הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
הגשה מקוונת תתאפשר רק לרישום הורשה בהתאם לצווי ירושה וצווי קיום צוואה אשר קיבלו תוקף על ידי הרשם לענייני ירושה בלבד
חדשות ועדכונים
מעתה, תושבי פתח-תקווה ואשדוד שמצטרפים לתושבי ירושלים ותל-אביב שיבקשו לבצע עסקה בטאבו לא יצטרכו להגיע לעירייה, תוך שאישור העדר החובות יישלח באופן מקוון ללשכות הרישום פתח-תקווה ואשדוד
במסגרת הממשק, יועברו אישורי היעדר חובות מהעיריות ללשכת רישום המקרקעין באופן מקוון, ובכך יתייתר הצורך בצירוף האישורים במסגרת הגשת בקשות לרישום עסקה בטאבו השירות הממוחשב מסונכרן בין הרשות לעירייה וחוסך לתושב זמן המתנה יקר
כל עוד לא נרשמה העסקה יש למקבל הזכות, זכות חוזית שתוקפה הוא בין הצדדים בלבד פנקסי המקרקעין מנוהלים בלשכות רישום המקרקעין ומשקפים נאמנה את המצב המשפטי של זכויות המקרקעין שבתחומי המדינה

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין

כ-95% מהקרקעות בישראל עברו מדידה, מיפוי והסדר פומבי של בהתאם ל ועבורם לשכות המקרקעין מנהלות פנקסי זכויות הקובעים כראייה חותכת את הבעלות בכל חלקה.

13
הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
השירות מאפשר לציבור הרחב נגישות למידע העדכני הנמצא במאגרי רישום המקרקעין, ללא מגבלות זמן ומקום
באשדוד לא צריך להגיע לעירייה בשביל הטאבו
לאחר הרישום האישור ימתין לו במשרדי הטאבו כך שהוא יוכל לבוא ולבצע את הרישום בלשכת רישום המקרקעין
שירות חדש: רישום ממוחשב לקבלת אישור טאבו
שלוש שלוחות בחדרה, אשדוד ועכו
ככל שמתקדמות פעולות ההסדר כך מתמעטים פנקסי השטרות ובמקביל מתרבים פנקסי הזכויות מהווה, על פי החוק, ראייה לכאורה לתוכנו
הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין ועיריית אשדוד מודיעים על השמה של ממשק ממוחשב שיאפשר רישום של עסקת מקרקעין לשם קבלת אישור טאבו הרשות פועלת באמצעות תשע לשכות רישום מקרקעין אזוריות אשר במקביל אליהן מתקיימות לשכות מפקחי מקרקעין בעלי סמכויות שיפוטיות בנושאים הנוגעים לרישום מקרקעין ולסכסוכים בבתים משותפים

שירות חדש: רישום ממוחשב לקבלת אישור טאבו

החלטת המפקח בסכסוך וצו ביניים שניתן על ידו, דינם לעניין אכיפה והוצאה לפועל ולעניין סעיף 6 ל, כדין פסק דין או צו ביניים של משפט שלום.

29
משרד המשפטים
במסגרת סמכויותיהם המנהליות כלולים בין השאר הנושאים הבאים: מתן צווים לרישום בפנקס הבתים המשותפים, תיקון צווים והכרעה בהתנגדויות לתיקונים, ביטול רישומו של בית משותף
הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
בכך, פועלות עיריית אשדוד והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין לקידום שיפור השירות לציבור, הפחתת הבירוקרטיה וקיצור משך זמן הטיפול בבקשות לרישום עסקאות
משרד המשפטים
המערכת המקוונת להעברת אישורי העירייה פותחה בשיתוף פעולה בין הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים לבין חברת מטרופולינט בע"מ ועיריית אשדוד