אני מבין שרוב הסברות פה הם לפי הרגש עכ"פ זה ברור שלפי דעת הרבנים שאפשר גם בשנה רגילה להתפלל ערבית ברחובה של עיר ולהדליק שם בברכה - ברור שגם בשנה זו הדין כך, דמאי שנא? יש כמה בתי כנסיות כאן בארץ שמניחים בהם תפילין בחוה"מ
סיפרתי על האווירה הנחמדה שיש שם, ועל הסיבה שעושים בצורה כזאת והיה זה צבור שלא נוהג להניח

הדלקת נרות חנוכה 2020 מרחב חיפה

לכן צריך לברר אםיש לזה גדרים של בית כנסת ולא אם יש בה פרסומי ניסא בודאי שאני התחלתי.

3
מה עושים אחרי הדלקת נרות חנוכה?
המשנה ברורה אומר שבירידים שיש מנינים כמה שבתות במקום אחד ויש להם ס"ת אפשר לברך מעין שבע ויתכן שזה הבסיס לברך במנין חצרות
חנוכה 2020 בירושלים
נכון שבני תורה ספרדים רבים נהגו שלא לעשות תרתי דסתרי באותו היום, וכך ראוי לנהוג, אבל אין למחות במי שמיקך בזה, כי היו קהילות ספרדיות רבות שכך נהגו, בכל השאר אני מסכים עם דבריך
חנוכה וחג המולד 2020 בתל אביב
הופעות חיות בלייב ואונליין, תהלוכה ממונעת של סנטה קלאוס, חלוקת ערכות לקישוט הבתים, הדלקות נר משותפות לשכנים ושלל פעילויות תרבותיות וקהילתיות
ודעתו של הגרי"ש אלישיב גם לא היתה נוחה בערב שבת ממנין ערבית בפלג, אף שזה חידוש גדול כיון שכאן יש את הנושא של תוספת שבת לא הבנתי דבר ממה שכתב מר באיזו נקודה הוא חולק עלי ולמה
אף אני לא זכיתי להבין את דעתו של הגרי"ש אלישיב בעניין בקשר למה שכתב הרב "בני אשכנז חששו לתרתי דסתרי אף שלא באותו היום": במחילת כבוד הרב בכל תפוצות אשכנז כולל כל מקום שנקראים "אשכנזים", למשל פולין ליטא הונגריה, וכדומה לא הקפידו על תרתי דסתרי אפילו באותו יום, כל שכן ביום אחר

חנוכה 2020 בירושלים

שאלות ותשובות בסגננון זה, עלולות להביא להתכתבויות מיותרות שאינן מכבדות את האתר הנפלא הזה.

17
חנוכה 2020 בירושלים
סיגלית שילקו הודתה בהתרגשות לוועדה ולמשה מזרחי על הבחירה בה
הדלקת נרות חנוכה 2020 מרחב חיפה
משה מזרחי יו"ר ההסתדרות במרחב חיפה ניצח על טקס הדלקת הנרות ובירך את העובדים לקראת החג
חנוכה וחג המולד 2020 בתל אביב
גם מאוחר יותר שהתחילו בליטא ובעוד מקומות בודדים לחשוש לכמה עניינים, עדיין נהגו להקל בנושא זה בליל שבת