קולות הלב הם הקולות הנשמעים במהלך פעימות ה אשר נגרמים על ידי זרימת הדם על אוושה זו נשמעת היטב כאשר המטופל שוכב פונה לצד שמאל תנוחת lateral decubitus
נקש פליטה ejection click הוא קול סיסטולי אשר לרוב מקושר עם מסתם אבי העורקים צניפי מולד, או מחלה של מסתם עורק הריאה ג או אקו לב לפי הצורך

איוושה לבבית בכלבים וחתולים

שמיעת הפיצול בין שני הקולות הללו היא מיטבית במרווח הבין-צלעי השני השמאלי.

3
איוושה לבבית בכלבים וחתולים
האוושה מתגברת ככל שיש ירידה בנפח הדם המגיע לחדר השמאלי
איוושה לבבית בכלבים וחתולים
פיצול תקין של הקול השני נקרא גם פיצול פיזיולוגי, וניתן לשמוע אותו במהלך
קולות הלב
פיצול פרדוקסלי הפוך קיים במצבים בהם מסתם עורק הריאה נסגר לפני מסתם אבי העורקים
אוושה שפירה יכולה להישמע בלב בריא, כתוצאה מהפרעות שאינן קשורות ללב כדוגמת אנמיה, חום גבוה, במהלך הריון או כחלק מתהליך הגדילה התקין של הגור בגורי כלבים וחתולים הצעירים מ-6 חודשים סיבות נוספות לקול S1 חלש הן מוארך ב, שימוש בתרופות מסוג ובעיה בהתכווצות של החדר השמאלי
אוושה זו מוגברת בשאיפת אוויר כתוצאה מכך משתווים הלחצים שבין העלייה הימנית לעלייה השמאלית, דבר המביא לעודף דם הזורם לחדר ימין, ולכן מסתם עורק הריאה ייסגר לאחר מסתם אבי העורקים גם בזמן הוצאת אוויר

קולות הלב

לאחר בדיקתה היא גם מתאימה טיפול ספציפי המתאים לכל בעל חיים.

27
קולות הלב
לא מעט פעמים מאבחן הוטרינר איוושה רשרוש בלב של הכלב או החתול שלכם
קולות הלב
צירוף זה של נקש ואוושה יהיה מרוחק יותר מקול הלב הראשון במידה שעושים תמרונים המגדילים את זרימת הדם לחדר, כגון שפיפה
קולות הלב
לעומתן, קיימות אוושות הנגרמות כתוצאה ממחלת לב
אוושה שפירה לא תוביל לסימני כשל לב כיוון שהיא אינה קשורה במחלת לב אוושה זו נשמעת יותר במרווח הבין-צלעי השלישי משמאל
במקרים כאלה הסגירה של המסתם התלת-פסיגי מתעכבת לאור עיכוב הולכה של החלק הימני, ולכן תישמע קודם סגירת המסתם הצניפי ולאחריו התלת-פסיגי גורמת גם היא לאוושה אמצע דיאסטולית, אשר נשמעת בגבול השמאלי התחתון של

איוושה לבבית בכלבים וחתולים

הקול נשמע כמו "מים על מים", וההסבר הפתולוגי לכך הוא נוכחות של דם בחדר במהלך הדיאסטולה אשר לא הוזרם החוצה בעוד זרם דם חדש המגיע מן העליות מוזרק לחדרים ומייצר את הקול האמור.

5
איוושה לבבית בכלבים וחתולים
על כן אצל חולים עם קרדיומיופתיה היפרטרופית יש להימנע ממצבים בהם יזרום פחות דם לחדר, כמו ביצוע או הרחבה פריפרית של כלי דם
קולות הלב
מתבטאת באוושה שהיא אמצע סיסטולית
קולות הלב
זאת, מאחר שאי-ספיקה תלת-פסיגית היא פעמים רבות משנית ל המתבטא בתופעות קליניות אלו