כמו כן, הסרגל מכיל את כל תחנות הרדיו של ישראל כולל רשת ב', גלי צה"ל ותחנות רדיו אזוריות המועצה רשאית לקבוע, במכרז או הרישיון, הוראות שעניינן כללי ממשל תאגידי לשם הבטחת האינטרס הציבורי, ובכלל זה לעניין מינוי דירקטורים בלתי תלויים וביקורת נאותה על התנהלות התאגיד; הוראות כאמור יחולו על תאגיד חדשות אם חויב להקים תאגיד נפרד בהתאם להוראות סעיף קטן ג , על תאגיד כאמור בסעיף קטן א 2 או על שניהם, והכול כפי שתקבע המועצה; הוראות שנקבעו לפי סעיף קטן זה יחולו על אף הוראות כל דין, רישיון או זיכיון
במכרז השתתפו רשות השידור וחברת החדשות של ערוץ 2 ערוץ הכנסת פועל מכוח חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד — 2003 ותקנות שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ו — 2005

חוק שידורי ערוץ הכנסת

החזית החברתית: בהגשת מזל מועלם כנסת ברשת: כל החדשות והאירועים האחרונים במדינה כמו שהם מוצגים ברשת האינטרנט, דרך הרשתות החברתיות והסרטונים השונים, בהגשת ירון אברהם.

18
ערוץ הכנסת (99)
תפישת השידורים של הערוץ נגזרת מסעיף 1 לחוק הקובע: "מטרתו של חוק זה להסדיר שידורי טלוויזיה מן הכנסת והפצתם לציבור הרחב יחד עם משדרים אחרים בעלי עניין ציבורי, כדי לאפשר נגישות לדיוני הכנסת ולעבודתה, לטפח מודעות אזרחית ולחזק את ערכי הדמוקרטיה"
צפו כעת: ערוץ 99
לא תמיד יש בסביבה טלויזיה זמינה אבל מאוד חשוב לראות כיצד זה נראה בחדשות
צפו כעת: ערוץ 99
מעכשיו תוכלו לצפות בערוץ הכנסת ובערוצי חדשות נוספים באמצעות סרגל G
הפתרון למקרים כאלה הוא פשוט, בטוח לשימוש, זמין באינטרנט וחינם לחלוטין חשבון פתוח: בהגשת צבי זרחיה
הערוצים הישראלים המשדרים בארצות הברית מעבירות את התוכניות המרכזיות של הערוץ בכל אמריקה ערוץ הכנסת חינם באינטרנט ובונוסים נוספים - התקנת הסרגל היא בחינם ללא הרשמה וללא מילוי פרטים

ערוץ הכנסת (99)

לאחר התקנת התוסף תראו בראש הדפדפן סרגל כלים עם תיבת חיפוש, נגן רדיו ותמונה קטנה של טלויזיה שנראית כך: עכשיו תלחצו על הטלויזיה ותבחרו מרשימת התחנות את ערוץ הכנסת: ערוץ הכנסת במסך מלא - בשלב זה יופיע מסך טלויזיה של ערוץ 99 אבל תוכלו להציג את השידור החי על כל מסך המחשב, כמו טלויזיה רגילה.

ערוץ הכנסת (99)
הצעה זו עלתה בד בבד עם יוזמה של הכנסת להקמת ערוץ ייחודי לשידורי הכנסת, ונחקק "חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת" שהסדיר את העניין
צפו כעת: ערוץ 99
איך אפשר לצפות בחדשות ללא מכשיר טלויזיה? שידורי ערוץ הכנסת בתקופת הביניים יבוצעו באמצעות מי שייבחר על ידי הכנסת בדרך האמורה בסעיף קטן ד , מבין מי שמפיק ומשדר על פי דין תכניות חדשות בטלוויזיה בישראל; נוכחה הכנסת כי לא נמצא גוף כאמור המתאים לביצוע השידורים בערוץ הכנסת בתקופת הביניים, רשאית היא להחליט, באישור ועדת הכנסת, כי השידורים האמורים יבוצעו באמצעות גוף אחר בעל ניסיון ומומחיות בתחום שידורי הטלוויזיה
ערוץ הכנסת (99)
בראשית ימי הכנסת השש עשרה, מינה יושב-ראש הכנסת דאז, ח"כ ראובן ריבלין, ועדת בחירה מיוחדת לבחירת הגוף המשדר הזמני של ערוץ הכנסת החדש
הזיכיון המחודש שהוענק, אישר את הפעלת הערוץ החל מנובמבר 2006 למשך 10 שנים לחיצה על Esc תקטין בחזרה את החלון
בעלי תפקידים בחברה אורי פז — מנכ"ל ועורך ראשי מגישים ופרשנים אושרה צרויה — "חדשות - המהדורה המרכזית לסיכום אירועי היום", "עולם פוליטי" אורית לביא-נשיאל — "אולפן פתוח", "קו פתוח", "לקראת מליאה", "זה ראיון! היו ימים: דר' תום שגב משוחח עם אישים שהשפיעו על ההיסטוריה של מדינת ישראל בפוליטיקה ובחברה הישראלית בשנת 2003, עם איחוד ערוץ 33 והערוץ הלוויני בערבית של רשות השידור, לא נותר זמן אוויר בערוץ לשידורי הכנסת, ורשות השידור הציעה להקים ערוץ חדש

צפו כעת: ערוץ 99

התוכנית היא תוכנית אולפן על כלכלה ופוליטיקה.

8
חוק שידורי ערוץ הכנסת
רגעי הכרעה: בהגשת הדס לוי סצמסקי
חוק שידורי ערוץ הכנסת
אולפן פתוח בשעה 14:00 שידור חוזר בשעה 18:00 - מהדורת חדשות ממוקדת על המתרחש בזירה הפוליטית בישראל, בהגשת אורית לביא-נשיאל
ערוץ הכנסת (99)
לפעמים קורה שנמצאים בבית או במשרד ומתרחש פתאום משהו חשוב בארץ או בעולם