כאשר החשבון בעל יתרה שלילית — , המכונה לעיתים גם "" או "" — הרי למעשה, הלקוח נטל והוא חייב סכום זה לבנק החשבון ייקרא "חשבון מוגבל" ובעליו ייקרא "לקוח מוגבל"
חשבון היכול לכלול רק יתרת חובה עשוי להיות מכונה חשבון הלוואה דוגמה: 10 הוא מספרו של

חשבון בנק

.

10
חשבון בנק
חשבון המאפשר יתרה חיובית או שלילית מכונה חשבון עובר ושב
חשבון בנק
מרבית משקי הבית ללא חשבון בנק הם חלק מה
חשבון בנק
להעברת כספים מיידית משמש שכולל את פרטי הזיהוי הנ"ל בתוספת שתי ושתי אותיות המזהות את המדינה
בדרך זו מחייבות חברות האשראי את חשבונו של בעל בסכום הקניות שערך באמצעות כרטיסו, וספקים שונים, כגון , מחייבים את החשבון בגין שירותיהם על חשבון מוגבל ולקוח מוגבל מוטלות הגבלות שונות, והוא מפורסם ברשימה שמנהל
בהסכמת בעל החשבון יכולים גם אחרים להפקיד כספים בחשבונו, למשל העברת מחשבון הבנק של ה לחשבונות הבנק של דוגמה: בבנק לאומי סניף 800 הוא הסניף המרכזי

חשבון בנק

.

חשבון בנק
חשבון בנק
חשבון בנק

חשבון בנק

.

2
חשבון בנק
חשבון בנק
חשבון בנק