ההגדרה של חסרי דירה היא אנשים שב-3 השנים האחרונות לא היו בעלי דירה וגם לא חלק של יותר משליש בדירה הודעה מצד משרד השיכון- משרד השיכון מוציא הודעה רשמית ומסודרת על פתיחתם של פרויקטים חדשים
הם לא חיו בדירה שכורה לפי חוק הגנת הדייר כלומר בדמי מפתח ב-3 השנים האחרונות 3 עליכם לשקול היטב איזה דירה ברצונכם לבחור בפרויקט, על פי פרמטרים כמו מחיר, קומה, כיווני אוויר, גודל הנכס, תוספות, מפרט טכני ועוד

הוצאת תעודת זכאות מחיר למשתכן

לאחר קבלת תעודת הזכאות בדואר אלקטרוני מקבלים במייל גם סיסמה זמנית באמצעותה ניתן להיכנס לאתר מחיר למשתכן הרשמה להגרלות.

19
איך קונים דירה במחיר למשתכן
הדירות שיוצעו למשפרי דיור הן דירות שלא נרכשו על ידי חסרי דירה
איך נרשמים למחיר למשתכן?
הרשמה לדיור למשתכן מאפשרת להשתתף בכל ההגרלות הפתוחות, בהתאם לתנאי הזכאות והפרויקטים הפתוחים להרשמה
משתכן צעיר
דירת 3 חדרים תהיה בשטח של עד 90 מ"ר, דירת 4 חדרים עד 110 מ"ר, דירת 5 חדרים לא תעלה על 125 מ"ר
בנוסף להטבה המשמעותית מאוד לגבי משכנתא למשתכן, ישנן עוד שתי הטבות שכדאי לדעת עליהן: הטבה אחת היא למי שמוגדר "בן מקום" והמהות שלה היא עדיפות בהגרלות באותו ישוב במקביל, בהגרלה הנוכחית ישתתף גם פרויקט במסגרת תוכנית מחיר מטרה תוכנית לדיור מוזל שיצאה לדרך עוד בימי הממשלה הקודמת בעיר מודיעין שאליו יוכלו להירשם גם משפרי דיור
חריג לתנאי זה הינו מי שהחזיק בדירה אך נאלץ למוכרה במסגרת הסכם גירושין עוד במסגרת הרשימה האמורה, ניתן לראות גם היכן כבר נסגרו מכרזים ומה המחיר הצפוי לדירה מוזלת

הוצאת תעודת זכאות מחיר למשתכן

תהיה נקודת טלוויזיה, תקשורת וטלפון בכל חדר, בחדר שינה הורים יהיה מפסק מחליף, יותקן טיימר לדוד שמש ותהיה מערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמל בדירה.

12
מחיר למשתכן
המשתכן הוא רוכש הדירה, מי שבסופו של דבר זכאי להשתתף בתוכנית, יקנה את הדירה וישתכן בה
משתכן צעיר
ממשרד האוצר נמסר הערב כי ההרשמה להגרלה הגדולה תסתיים ביום חמישי ה-11
מחיר למשתכן
כדי להשתתף בהגרלות של משרד הבינוי השיכון יש לעמוד בתנאים הנדרשים כגון חסרי דיור שאין להם או לא היה להם נכס למגורים ב-6 השנים האחרונות או שהיו להם זכויות כלשהן בדירה בשיעור גבוה משליש, או שהם בעלי זכויות בקרקע לבנייה