המונה של שנלברגר היה כבד ומגושם חיבור לרשת החשמל והחזקת הפכה לסמל
במונים אלקטרוניים ניתן לבצע חישובים מורכבים יותר בתחילת העשור השני של המאה ה־21 החלו להיערך ניסויים לשימוש ב במקום בסולר כחומר דלק לטורבינות של חברת החשמל המופעלות בסולר

מונה חשמל

צרכנים פרטיים נוספים הצורכים כמות גבוהה במיוחד של חשמל הם וכורי.

‎חברת החשמל on the App Store
שיעור הקליטה של עובדים חדשים שיש להם קרובי משפחה ירד ל-4
פורטל חברת החשמל
בעקבות הפעלת התחנה הושבתה תחנת טבריה
רשות החשמל
בעקבות תנופת ההתיישבות, גידול האוכלוסייה והפיתוח הכלכלי בעשור הראשון למדינת ישראל הוקמה, לראשונה מאז שנות השלושים, תחנת-כוח חדשה, באתר נפרד מאתרי התחנות הקיימות
חיפה ב' הופעלה לראשונה ב-1960 ואשדוד ב' ב-1963 ב התקנות קובעות כי מונה חשמל יכול לסטות במדידת החשמל עד 3
מקום מושבו של הדירקטוריון החדש נקבע ברחוב החשמל ב, בתוך מבנה היסטורי מ, לצדו של מבנה תחנת-הכוח הראשונה המונה של תומסון התאים הן לזרם ישר והן לזרם חילופין

משק החשמל בישראל

תחנת הכוח "נהריים" נחנכה ב- והייתה לתחנת הכוח ההידרואלקטרית החדישה הראשונה.

20
חברת החשמל לישראל
בעקבות הצלחת הניסוי, הוסבה יחידת ייצור באילת להפעלה באמצעות מתנול, במקום בסולר, בעקבות יתרונות משמעותיים של המתנול על הסולר במחיר ובפליטות של חומרים מזהמים לאוויר
מונה חשמל
רוב העובדים מועסקים במשרה מלאה וחלקם במשרה חלקית
רשות החשמל
הפעלת היחידות השונות נעשות בהתאם לביקוש המשתנה, במסגרת מגבלות תפעוליות שונות, כאשר עלות הייצור היא הגורם המשמעותי ביותר בבחירת הפעלת היחידות השונות