השאלה: בשומה ששולחת רשות המסים מס הכנסה יש חיוב ריבית על יתרת המס לתשלום לדעתי, הרציונל לחיוב בריבית גם כאשר הדוח מוגש בזמן נעוץ בכך שחובתו של נישום לשלם במהלך השנה את מלוא המס הנדרש ממנו
מדוע מס הכנסה גובה ריבית על אף שהדוח הוגש בזמן? הגנת פרטיות החברה מתחייבת לשמור על סודיות ופרטיות המשתמש ככל האפשר ובאמצעים העומדים לרשותה, ולא להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי שלא בהסכמתו חבר פורום מסים בלשכת עורכי הדין התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן

חשבים ה.פ.ס מידע עסקי

.

15
חשבים ה.פ.ס מידע עסקי
המשיב - עו"ד בתחום המסים
חוק פסיקת ריבית והצמדה
קישורים ופרסומים החברה אינה אחראית לתוכן האתרים אליהם קיימים קישורים באתר, אין לראות בהם המלצה לשימוש והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד
חישובים משפטיים
יתרה מכך, סעיף ' ל קובע שאם אותו נישום ישלם את ההפרש המגיע ממנו בחודש הראשון ינואר שלאחר תום אותה שנת מס, הוא יהיה פטור מריבית והצמדה ובהתאמה יהיה פטור מ-50% ריבית והצמדה אם ישלם את חובו בפברואר ו-25% אם ישלם את חובו במארס
במקרה כזה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המערכת מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין באפשרות המערכת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגר נתוני האתר
זכויות יוצרים ושימוש זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה מייסד, שותף ומנהל בחברת הייעוץ TAXPERTS בע"מ — מחלקת המסים שלך, העוסקת במתן מגוון פתרונות מיסוי מתקדמים

מחשבון ריבית

כללי אתר LawData להלן: "האתר" הינו אתר אינטרנטי המציג מידע משפטי וכללי הכולל יישומי תוכנה.

2
מחשבון ריבית
עו"ד משה גבע משיב: סעיף ל, התשכ"א-1961 להלן: "ה" קובע כי על הפרשי שומה יחולו הפרשי ריבית והצמדה שיחושבו מתום שנת המס שבה מדובר ועד למועד התשלום
חישובים משפטיים
החברה אינה אחראית לטעויות או שגיאות במידה ויתגלו במידע המוצג באתר וכל השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד
מחשבון לחישובי פסיקת ריבית והצמדה
המשתמש נוטל על עצמו את האחריות לישימות המידע ומצהיר כי כל ההסתמכות עליו וכל רישום של המידע תיעשה על אחריותו בלבד
עבד ברשות המסים במגוון תפקידים מקצועיים וניהוליים למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, כולל ציטוט סביר תוך ציון המקור
בכל מקום במסמך זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה האם יש אפשרות שבמס הכנסה יבטלו את הריבית אם נגיש בקשה לכך? זכויות היוצרים לגבי מידע המופיע באתר שייכות לחברה

חשבים ה.פ.ס מידע עסקי

אין החברה אחראית לתוכן הפרסומים באתר, והם באחריות המפרסמים בלבד.

חשבים ה.פ.ס מידע עסקי
שיעור הריבית קבוע בסעיף ל ועומד על 4% לשנה
מחשבון לחישובי פסיקת ריבית והצמדה
סעיף 192 נותן סמכות למנהל רשות המסים ובעלי תפקידים הכפופים לו שסמכות זו הואצלה להם להקטין את הריבית על פי שיקול דעת ובהתקיים נסיבות מסוימות
מחשבון לחישובי פסיקת ריבית והצמדה
משום כך, אם לדעת הנישום יש סיבה ראויה לכך, יש מקום כי יגיש בקשה זו להקלה