חבר הכי נפלא: הוא גם הנפלא בחברים, הנפלא מכולם, הנפלא שבכולם, וגם: אין נפלא ממנו דיוק: במקום 'מהגרים' — יוונים ואיטלקים בשנים בו חל תשעה באב בשבת ונדחה למחרת, ישנן דעות הסוברות שאין את מנהגי "שבוע שחל בו"
חרש רעה, עט עליו כציפור טרף The name Meshobab occurs only once in the Bible

שוב

הדבר נומק על ידי הרב בטעם של הוספת של מצווה המותרת בימים אלו שממעטין בהם בשמחה.

26
ישעיהו נח יב
משה ודלה מעט: זעום, מתי מעט, קומץ, שולי, כחוש, זניח, קורט, קוּרטוֹב, קמצוץ
ישעיהו נח יב
לאחר תיקון עשרות טורי דעה וכתבות של הסטודנטים שלי — ריכזתי עבורם גם עצות בסיסיות
עברית עשירה ויפה
לאחר שנות דור, בהן זכתה סדרת ה"מכתב מאליהו" לתפוצה רבתית בכל העולם התורני, נלמדת בשקיקה בקרב כל רובדי העם, הנחילה בקרב ההמון כולו את יסודות השקפת התורה וטהרתה, והשפיעה על עיצוב דמותם, ראינו לנכון להגיש את הספרים בצורה חדשנית ומאירת עיניים, כראוי וכנאה לכבודה של תורה
ויש מקומות שנהגו לבטל השחיטה מראש החודש, עד התענית" גם בלשון התחייה הוא בא במשמעות שלילית מאוד, לצד , ,
לדעת ה אין לאכול בשר ולשתות יין בכל יום עשרה באב וכך נוהגים בני , בעוד שלדעת ה מנהגי אבלות אלה אינם נוהגים אלא עד חצות היום וכך נוהגים בני כשהתחלתי לכתוב ריכזתי לי מילים שימושיות שחורגות מכלי ׳ מילים נרדפות׳ של word וליקטתי עצות לכתיבה

עברית עשירה ויפה

לנוע— דלק אחר, דשדש, בושש לבוא, הדף, האיץ — החיש, פילס.

22
ימי בין המצרים
במקרה שבו החתן לא קיים עדיין מצוות כלומר לא נולדו לו בן ובת יש דעות מקלות, אך נהגו ברוב הקהילות להחמיר ולדחות את החתונה לאחר תשעה באב
ימי בין המצרים
The verb שבת shabbat means to rest or cease activity, and the familiar noun שבת shabbat means a rest or stoppage
שוב
עם טעמים: וּבָנ֤וּ מִמְּךָ֙ חָרְב֣וֹת עוֹלָ֔ם מוֹסְדֵ֥י דוֹר־וָד֖וֹר תְּקוֹמֵ֑ם וְקֹרָ֤א לְךָ֙ גֹּדֵ֣ר פֶּ֔רֶץ מְשֹׁבֵ֥ב נְתִיב֖וֹת לָשָֽׁבֶת׃ " ובנו", אתה תתקן חרבות אשר מעולם, אמונות ודעות ומעשים נפסדים ורעים, וגם " מוסדי דור ודור תקומם", שממך ייסדו יסודות קבועים בכל דור בדת ובאמונה ובהנהגה, " וקרא לך" נגד " ובנו חרבות עולם" אומר " כי תקרא גודר פרץ", ונגד " מוסדי דור ודור תקומם" אומר כי תקרא " משובב נתיבות לשבת" שיהיה ישוב ע"י נתיבותיך המורים ארחות חיים: מצודת דוד " משובב" - אתה הוא המשיב את הנתיבות להיות מיושבות באנשים כי בהיות הערים חריבים נשמו הנתיבות ובזכותך נבנו הערים ונתיישבו הנתיבות " וקורא לך" - כל בני העולם יקראו אותך גודר פרץ שהרי בזכות מעשיך גדרת פרצות העולם " מוסדי דור ודור" - היסודות שנפלו בימי הדורות אתה תקומם אותם במעשיך הטובים וכפל הדבר במ"ש " ובנו ממך" - רצה לומר המעשים הטובים היוצאים ממך יבנו את חרבות העולם וכמו שהמעשים הרעים מחריבים את העולם כן הטובים יבנו החרבות מצודת ציון " מוסדי" - מלשון יסוד " גודר פרץ" - בונה כותל במקום הפרוץ והשבור כמו ותגדרו גדר וכו' " משובב" - מלשון השבה " נתיבות" - שביל ודרך " לשבת" - מלשון ישיבה